01
Synergy Accessibility Tips Aksesibilidad Mode

Privacy

 

Sineseryoso ng SFUSD ang pagiging pribado ng inyong impormasyon. Nagsagawa na kami ng maraming pisikal at teknolohikal na hakbang na pangkaligtasan, at nang mabigyan ng proteksiyon ang lahat ng datos ng pamilya at estudyante. Kung nagsususpetsa kayo na nalabag ang pagiging pribado ng inyong impormasyon, pakikontak agad ang inyong paaralan. Upang matulungan kami sa pagprotekta ng impormasyon, mangyaring huwag ibahagi ang inyong username at password kanino man!