01
Synergy Accessibility Tips Aksesibilidad Mode

Kailangan ng tulong?

Tulong sa ParentVue Account

 • Makipag-ugnay sa iyong paaralan (link sa listahan ng contact) para sa Mga Activation Key
 • Makipag-ugnay sa familylink@sfusd.edu para sa iba pang mga isyu
 • Bisitahin ang sfusd.edu/parentvue para sa higit pang mga mapagkukunan

 • Tulong ng SFUSD Online Application

 • Makipag-ugnay sa enrollinschool@sfusd.edu
 • Visit sfusd.edu/ola para sa higit pang mga mapagkukunan

 • Tulong sa Kahilingan ng Device

 • Makipag-ugnay sa familylink@sfusd.edu
 • Bisitahin ang sfusd.edu/device para sa higit pang mga mapagkukunan

 • Tulong sa Form ng Online Emergency Card

 • Makipag-ugnay sa familylink@sfusd.edu
 • Bisitahin ang sfusd.edu/emergencycard para sa higit pang mga mapagkukunan